2013M

Rating 3.00 out of 5
[?]

Rating 3.40 out of 5
[?]

Rating 4.00 out of 5
[?]

Διερευνήσαμε με το ψηφιακό ερωτηματολόγιο σε ποια ενότητα των Μαθηματικών βρίσκονται οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί την 1η Νοεμβρίου, δηλαδή στα μέσα περίπου του πρώτου διδακτικού τριμήνου.Απάντησαν συνολικά 46 εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Από την ανάλυση των απαντήσεων μπορούμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών βρίσκεται στην ενότητα “Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10”. Γενικότερα κι εδώ ισχύει ο κανόνας: Προχωρώ αργά, χωρίς να βιάζομαι ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά.

Rating 3.00 out of 5
[?]

Διερευνήσαμε με το ψηφιακό ερωτηματολόγιο σε ποια ενότητα των Μαθηματικών βρίσκονται οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή στη λήξη του πρώτου διδακτικού τριμήνου. Απάντησαν συνολικά 93 εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Από την ανάλυση των απαντήσεων μπορούμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών βρίσκεται στην ενότητα “Τα νομίσματα μέχρι το 10″ και “Προσθετική ανάλυση” ή λίγο πριν και μετά από αυτές. Γενικότερα κι εδώ ισχύει ο κανόνας: Προχωρώ αργά, χωρίς να βιάζομαι ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά.

Rating 2.00 out of 5
[?]

Διερευνήσαμε με ψηφιακό ερωτηματολόγιο σε ποια ενότητα των Μαθηματικών βρίσκονται οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις 5 Φεβρουαρίου δηλαδή στα μέσα περίπου του δεύτερου διδακτικού τριμήνου. Στις ερωτήσεις μας απάντησαν συνολικά 193 εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Από την ανάλυση των απαντήσεων μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Το σημαντικότερο όμως είναι πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην ενότητα 34 “Μονάδες και δεκάδες” και λίγο πριν ή μετά από αυτήν.

Rating 4.17 out of 5
[?]